AnnaSimone.dk - vort familiære univers

 


fest 2011

 


forside


familiens data


familiefesterne

beretninger
gamle billeder og materiale

.. og så er der også lige...

Familiefest

2011

Forhåndstilmelding sendes senest d. 28. feb. 2011 til  

Ellen Rindorf Ribe-Vejle Landevej 63, 6622 Bække  

e-mail: fest2011@annasimone.dk  

Forhåndstilmelding til familiefesten den 14.-16. oktober 2011 på Bogø

 

 

Ja tak, jeg/vi kommer helt sikkert til festen og har sat et stort kryds i kalenderen.

 

Jeg/vi regner med at komme til festen.

 

Jeg/vi kan sandsynligvis ikke komme, men vil gerne spørges igen ved den endelige tilmelding.

 

Vi er (på festens tidspunkt) disse personer på 18 år og derover (navne):

 

Og disse personer mellem 6 og 17 år (navne):

 

Og disse under 6 år (navne): 

 

Vi vil gerne bidrage til weekendens program med: 

Vi foreslår i øvrigt: 

Videre informationer til os om festen sendes til e-mailadresse: 

Vores postadresse er som I har anført, eller skal rettes til: 

Vores telefonnummer er: 

Hilsen fra 

 

 

 
Højre side

Skriv til Ellen, hvis du har kommentarer, tilføjelser, gode forslag, idéer til indhold/layout eller rettelser.